Přílohy k ohlášení změny práva do katastru nemovitostí

(tiskopis ČÚZK 6.88-2004)

K ohlášení vlastníka či jiného oprávněného o vzniku, změně nebo zániku práva se povinně přikládá listina, která podle zvláštních předpisů potvrzuje nebo osvědčuje v něm uvedené právní vztahy k nemovitostem (§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění zákona č. 90/1996 Sb.). Touto listinou se podle § 36 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozumí:

a) listina, o které zvláštní předpis stanoví, že potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy, např.:

b) listina, o které zvláštní předpis stanoví, že se na jejím základě provádí zápis do katastru nemovitostí záznamem, např.:

c) vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, např.:

d) jiné opatření, kterým se na základě ustanovení zvláštního předpisu zřizuje, převádí, mění nebo ruší právo k nemovitosti, např.:

e) smlouva či dohoda, jejíž právní účinností dochází podle zvláštního předpisu ke vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti, např.:

f) dohoda společníků nebo rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti nebo usnesení členské schůze družstva o sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo přeměně obchodní společnosti v jinou formu obchodní společnosti nebo na družstvo a naopak s přiloženým

g) obdobné podklady jako v písm. f) v případě sloučení, splynutí nebo rozdělení jiných právnických osob než obchodních společností a družstev, např.:

 

Ostatní přílohy

Katastrální úřad

Evropský katastrální úřad reprezentuje podrobný seznam pracovišť katastrálního úřadu České republiky. Cílem je, aby návštěvníci internetu mohli používat jednoduchý navigátor, který jim umožní snadnou orientaci mezi adresami jednotlivých katastrálních úřadů. Portál Katastrálního úřadu rovněž přináší hodnotné odkazy na služby v oblasti obchodu s nemovitostmi jako jsou realitní kanceláře, přímí prodejci nemovitostí a finanční poradci.

Rovněž můžete použít on-line aplikace Katastr nemovitostí nahlížení, k získávání podrobných informací o nemovitostech.

Přidat k oblíbeným
www.katastralni-urad.eu

Kam dál? Pronájem bytů, Katastr nemovitostí, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastr nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí - nahlížení, Prodej domu, Prodej nemovitostí, Reality Plzeň, Byty Plzeň, Byty Brno, Reality České Budějovice, Brno Reality, Pronájem bytů, Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti,