Přílohy k ohlášení změny údajů o pozemku, budově a jednotce

(tiskopisy ČÚZK 6.89, 6.90 a 6.91-2004)

K ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného o změně údajů v katastru je nutné přiložit listiny dokládající skutečnosti, které jsou podle zákona obsahem katastru. Jedná se o příslušná rozhodnutí nebo souhlasy vydané příslušnými státními orgány, je-li takových rozhodnutí nebo souhlasů pro realizaci změny třeba, např.:

a)Při změně údajů o způsobu ochrany nemovitosti se k ohlášení přikládá

  1. kopie katastrální mapy s označením nemovité kulturní památky a se zákresem průběhu hranice chráněného území a hranice ochranného pásma mapovou značkou podle bodů 9.3, 9.4 a 9.8 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
  2. záznam podrobného měření změn podle § 66 odst. 8 a 11 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů pokud se jím vymezuje hranice chráněného území nebo jeho ochranného pásma, kterou nelze ztotožnit s hranicí parcely a
  3. listina, která obsahuje podle obcí a katastrálních území seznam doručených parcel označených parcelními čísly podle katastru a kódy vyjadřujícími způsob ochrany nemovitosti podle bodu 3 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) Při změně údajů o druhu pozemku se k ohlášení přikládají

  1. listiny, které jsou uvedeny v přiložené tabulce „Podklady pro změnu druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti a jednotky“ a
  2. geometrický plán, pokud se jedná o změnu druhu pozemku pouze na části parcely.

c) Při změně způsobu využití nemovitosti nebo jednotky se k ohlášení přikládají listiny, které tuto změnu způsobu využití dokládají, listiny, které jsou uvedeny v tabulce „Podklady pro změnu druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti a jednotky“, zejména:

 

Ostatní přílohy

Katastrální úřad

Evropský katastrální úřad reprezentuje podrobný seznam pracovišť katastrálního úřadu České republiky. Cílem je, aby návštěvníci internetu mohli používat jednoduchý navigátor, který jim umožní snadnou orientaci mezi adresami jednotlivých katastrálních úřadů. Portál Katastrálního úřadu rovněž přináší hodnotné odkazy na služby v oblasti obchodu s nemovitostmi jako jsou realitní kanceláře, přímí prodejci nemovitostí a finanční poradci.

Rovněž můžete použít on-line aplikace Katastr nemovitostí nahlížení, k získávání podrobných informací o nemovitostech.

Přidat k oblíbeným
www.katastralni-urad.eu

Kam dál? Pronájem bytů, Katastr nemovitostí, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastr nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí - nahlížení, Prodej domu, Prodej nemovitostí, Reality Plzeň, Byty Plzeň, Byty Brno, Reality České Budějovice, Brno Reality, Pronájem bytů, Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti,